Mr sci. dr Bojan R. Jelić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Mr sc. dr Bojan R. Jelić, (specijalista oralne hirurgije i implantologije, magistar stomatoloških nauka) rođen je 29.04.1976. u Šempeteru pri Gorici, Republika Slovenija. Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu, smer zubni tehničar (prosek 5,00), 1995. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija. U toku studiranja aktivno učestvuje u naučno-istraživačkom radu i piše radove koje prezentuje na naučnim studentskim kongresima ( Novi Sad, Beograd, Kairo, Lavov, Istanbul…).

Diplomirao je 30.08.2001. sa prosekom 9,03. Iste godine dobio je nagradu Medicinskog fakulteta Novi Sad za postignut uspeh. I dok stažira i volontira na mnogobrojnim klinikama: Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Dom zdravlja Novi Beograd, osniva svoju privatnu ordinaciju u Bijeljini na kojoj obavlja sve poslove polivalentne stomatologije. U oktobru 2003. godine upisujespecijalizaciju iz oralne hirurgije i implantologije na Klinici za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

U oktobru 2006. polaže specijalistički ispit sa odličnom ocenom pred komisijom:
Prof. dr Ljubomir Todorović (predsednik komisije), Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu,
Prof. dr Aleksa Marković, Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, i
Prof. dr SmiljanaMatić, Vojnomedicinska akademija (VMA).
Na istoj klinici nastavlja sa postdiplomskim, magistarskim studijama pod mentorstvom Prof. dr Radojice Dražića. Magistarski rad pod nazivom “Promene vrednosti C-reaktivnog proteina nakon vađenja impaktiranih donjih umnjaka” uspešno brani 26.06.2012. pred komisijom:
Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Beograd, predsednik komisije,
Prof. dr Ljiljana Stojčev-Stajčić, Stomatološki fakultet Beograd i
Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine.

Govori engleski jezik, Upper intermediate nivo