Dr Bojana Zorić

Doktor Stomatologije

Dr Bojana Zorić, doktor stomatologije, 

đak generacije (2010) u srednjoj medicinskoj školi u Bijeljini.

među prvima diplomirala 2017. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata sa prosekom 8,5.

Nakon obavljenog staža na fakultetu na Klinici za bolesti zuba, Klinici za stomatološku protetiku, Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, Klinici za parodontologiju, Klinici za oralnu hirurgiju i Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju nastavlja sa radom polivalentnom stomatologijom u Specijalističkom centru “Dr JELIĆ”.

Predmet interesovanja su joj stomatološka protetika, endodoncija i parodontalna hirurgija.

Govori Engleski jezik, konverzacijski nivo.