Dr Mirjana Grgurić

Doktor Stomatologije

Dr Mirjana Grgurić, doktor stomatologije
2012 završila Srednju medicinsku školu u Bijeljini
2018 završila Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
Smjer: Stomatologija
kao jedan od najboljih studenata sa prosekom 8,7.
Naziv završnog diplomskog rada: „Dentalni implantati i dijabetes“
U Specijalističkom centru „Dr JELIĆ“ obavlja sve usluge polivalentne stomatologije.
Govori engleski jezik srednji nivo
Predmet interesovanja su joj stomatološka protetika,
endodoncija i parodontalna hirurgija.