O Nama

Home / O Nama

 

 

 

Dobrodošli

Ordinacija Dr JELIĆ u Bijeljini postoji od 2001. godine. Za više od 20 godina, ona se razvila u jednu ozbiljnu ordinaciju, dovoljno veliku da pruži usluge hiljadama ljudi godišnje. Ordinaciju je osnovalo dječije zabavište „Dragan i Zoran“. Od 01. 03. 2012. godine, radimo kao stomatološka ordinacija „Dr JELIĆ“.

Prolazeći kroz razne faze prosperiteta, prateći tokove i novine u stomatologiji, ordinacija je sazrevala i usavršavala se. Sada smo u mogućnosti da Vam ponudimo kompletnu stomatološku zaštitu. Intenzivna saradnja našeg visoko edukovanog tima, stručan i individualan pristup svakom pacijentu ponaosob, savremena tehnološka podrška. Sve nam to omogućuje da Vam pružimo veoma kvalitetne stomatološke usluge.

Vođa tima Mr sc. dr Bojan R. Jelić, (specijalista oralne hirurgije i implantologije, magistar stomatoloških nauka) rođen je  29.04.1976. u Šempeteru pri Gorici, Republika Slovenija. Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu, smer zubni tehničar (prosek 5,00), 1995. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija. U toku studiranja aktivno učestvuje u naučno-istraživačkom radu i piše radove koje prezentuje na naučnim studentskim kongresima ( Novi Sad, Beograd, Kairo, Lavov, Istanbul…). Diplomirao je 30.08.2001.  sa prosekom 9,03. Iste godine dobio je nagradu Medicinskog fakulteta Novi Sad za postignut uspeh. I dok stažira i volontira na mnogobrojnim klinikama: Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Dom zdravlja Novi Beograd,  osniva svoju privatnu ordinaciju u Bijeljini na kojoj obavlja sve poslove polivalentne stomatologije. U oktobru 2003. godine upisujespecijalizaciju iz oralne hirurgije i implantologije na Klinici za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Specijalistički ispit je položio 31.10.2006. godine sa ocenom odličan pred komisijom:

Prof. dr Ljubomir Todorović, Stomatološki fakultet Beograd, predsednik komisije,

Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Beograd i

Prof. dr Smiljana Matić, VMA (Vojnomedicinska akademija).

Na istoj klinici nastavlja sa postdiplomskim, magistarskim studijama pod mentorstvom Prof. dr Radojice Dražića. Magistarski rad pod nazivom “Promene vrednosti C-reaktivnog proteina nakon vađenja impaktiranih donjih umnjaka” uspešno brani 26.06.2012. pred komisijom:

Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Beograd, predsednik komisije,

Prof. dr Ljiljana Stojčev-Stajčić, Stomatološki fakultet Beograd i

Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine.

Kao Vaši lekari, želimo da budete sigurni da smo mi visoko obučeni tim. Ponosni smo na negu koju Vam pružamo kako bismo sačuvali zdravlje Vaših usta i zuba. Da bismo obezbedili najbolji mogući tretman i rezultate, mi smo posvećeni obrazovanju i učenju. Pohađamo predavanja, sastanke, forume, simpozijume i kongrese gde se informišemo o novim tehnikama, procedurama, najnovijoj opremi koju zubna ordinacija može upotrebiti da bi obezbedila zubnu negu.

Mi razumemo kako nekim od naših pacijenata nije lako da dođu i obave posetu zubaru. Ceo naš tim je posvećen obezbeđivanju odlične, individualne nege i servisa da bi Vašu posetu učinili što ugodnijom i prijatnijom.

Želimo da Vam se zahvalimo na poverenju i da Vas upoznamo sa svetom savremene stomatologije!

Naše prednosti

0% Kvalitet stomatoloških i medicinskih materijala
0 Različitih stomatoloških i medicinskih usluga
0+ Pacijenata godišnje
0 Modernih metoda rješavanja svih problema usta i zuba
0 Uštede na lojalnost stalnih mušterija

Upoznajte naš tim

Translate »