Dr Nevena Zuban

Doktor Stomatologije

Dr Nevena M. Zuban, doktor stomatologije, diplomirala 25.12.2009. na Medicinskom fakultetu u Foči, smer stomatologija, kao jedan od najboljih studenata sa prosekom 9,2. Nakon obavljenog staža aktivno radi polivalentnu stomatologiju, a predmet interesovanja su mašinska endodoncija i lečenje kanala korena, kao i dečja i preventivna stomatologija.