Nevenka Stanojlović

Medicinska sestra

Sestra Nevenka Stanojlović

završila 2018. srednju medicinsku školu u Bijeljini, opšti smer kao jedan od najboljih učenika sa prosekom 4,8.
Nakon položenog stručnog ispita, zapošljava se u Specijalističkom centru “Dr JELIĆ”.