Zašto implantati?

Zašto implantati?

Gubitak jednog ili više zuba prouzrokuje na prvom mestu poremećaj funkcije žvakanja, što znatno utiče na ostale funkcije našeg organizma, a isto tako dovodi do estetskih problema, stvarajući brojne neprijatnosti u svakodnevnoj komunikaciji.

Iako ovo jesu ozbiljni problemi, potencijalno još veći problem nalazi se sa druge strane; u samoj kosti vilica, odnosno njenom nestajanju kao posledica gibitka zuba.

Bez zuba koji funkcijom žvakanja čuvaju viličnu kost, dolazi do laganog gubitka kosti. Obzirom da je kost podloga mišićima lica, kako ona nestaje smanjuje se i mišićna masa tako da lice poprima staračke karakteristike, te nastaju i funkcionalni i estetski problemi.

Upravo dentalni implanti omogućavaju zaustavljanje procesa gubitka kosti.

Naime, konvencionalne metode za nadoknadu izgubljenih zuba što su krunice i mostovi ili pak parcijalne i totalne proteze samo privremeno i delimično rešavaju problem. Da bi se postavili mostovi, neophodno je da kao nosači budu uključeni i zub ispred i zub iza praznog prostora, što u velikom broju slučajeva dovodi do žrtvovanja potpuno zdravih zuba. Sa druge strane, ovi radovi rešavaju problem funkcije žvakanja i estetike, ali kost u predelu izvađenih zuba i dalje nije stimulisana procesom žvakanja tako da vremenom nastavlja da se gubi.

Ugradnjom implantata na mesto izgubljenih zuba ne samo da se čuvaju okolni zubi, nego se i sile koje se stvaraju prilikom žvakanja prenose na kost vilice te tako sprečavaju njeno propadanje. Obzirom da se implantati ponašaju vrlo slično prirodnim zubima, po standardima savremene stomatologije, predstavljaju najbolju zamenu za izgubljene zube. Implantati se mogu ugrađivati svim osobama kod kojih je završen rast i razvoj, i kod kojih su, po proceni hirurga implantologa, zadovoljeni i svi ostali uslovi za ovu intervenciju (preostala količina vilične kosti, zdravlje drugih zuba i usta, opšte zdravstveno stanje…).

Procedura nadoknade izgubljenih zuba implantatom nošenim krunicama i mostovima može se podeliti u nekoliko faza:

  1. plan terapije koji podrazumeva klinički pregled i analizu rtg snimka od strane hirurga implantologa;
  2. ugradnja implantata što podrazumeva hiruršku proceduru nakon koje se čeka 3-6 meseci da se završi proces osteointegracije tj. sjedivanja implantata sa okolnom kosti;
  3. postavljanje suprastruktura na implantate posle perioda osteointegracije i uzimanje otisaka za izradu krunica i mostova;
  4. postavljanje krunica i mostova što je i završna faza ovog procesa.

Pravilno održavanje oralne higijene nakon ugradnje implantata koje se sprovodi po savetu stomatologa kao i redovni kontrolni pregledi su najvažniji za dugovečnost implantata i protetskih radova na njima.