Cirkonijum

Cirkonijum

Cirkonijum je još davne 1789. otkrio nemački hemičar Klaproth, i zahvaljujući njegovim izuzetnim svojstvima nazvao ga ‘čudesni mineral’.

Poslednjih nekoliko decenija cirkonijum se u velikoj meri koristi kao zamena za metal u različitim oblastima. Naime njegova velika čvrstoća, otpornost na pritisak kao i visok modul elastičnosti doveli su dotle da može apsolutno da parira mehaničkim karakteristikama metala. Mimo toga, cirkonijum je biokompatibilan, što znači da ne izaziva nikakve iritacije niti alergijske reakcije u kontaktu sa tkivima, što mu omogućava primenu u medicini (veštački kukovi, slušni aparati…) i stomatologiji. Ono što mu dodatno daje izuzetnu prednost u odnosu na metal, jeste njegova boja, koja je bela tj. ista kao boja zuba te tako pruža izuzetne estetske mogućnosti. Zahvaljujući svemu ovome cirkonijum se danas koristi za izradu biokompatibilnih, visoko mehanički i estetski kvalitetnih protetskih radova (krunica i mostova) kao i za izradu implantata.

Cirkonijum se u prirodi nalazi kao mineral tetragonalne kristalne strukture, dok se u stomatologiji koristi u obliku cirkonijum dioksida koji se dobija sintetičkim putem i ima kubičnu kristalnu formu, zatim podvrgava procesu stabilizacije dodavanjem čestica magnezijum, itrium ili kalcijum oksida te komprimuje u kocke što mu poboljšava mehaničke i estetske kvalitete, te dozvoljava izuzetno precizno oblikovanje što je od posebnog značaja u izradi protetskih radova.

Zahvaljujući svojoj izometričnoj strukturi, kvalitetu i lepoti cirkonijum dioksid je poznat i kao veštački dijamant.

Ono što dodatno favorizuje cirkonijum u odnosu na metal u stomatologiji jeste preciznost izrade protetskih radova od cirkonijum osnove. Naime, oni se izrađuju kompjuterskom tehnologijom u zubotehničkoj laboratoriji (CAM computer aided manufacture) koja omogućava savršeno prijanjanje krunica i mostova uz gingivu te tako obezbeđuje njihov kvalitet i dugotrajnost.

Kada je reč o estetici, obzirom da je cirkonijum bele boje, on za razliku od metala omogućava svim estetskim kvalitetima keramike koja se nanosi na ovu osnovu, da potpuno dođu do izražaja, te tako dobijamo savršeno prirodan izgled krunica i mostova sto je posebno bitno za radove u estetskoj zoni.

Dakle, protetski radovi izrađeni od cirkonijum osnove su daleko ispred u odnosu na one izrađene na metalnoj osnovi, kako po mehaničkim tako i po estetskim osobinama te s razlogom zauzimaju prvo mesto u savremenoj estetskoj stomatologiji.