Da li je posle lečenja (vađenja živca) zub “mrtav”?

Da li je posle lečenja (vađenja živca) zub “mrtav”?

To se samo tako kaže (i nije tačno). Dok je imao “živac” (nervno-vaskularni snop), on se preko njega hranio. Pored nerva u zub je ulazila jedna mala arterija, a iz zuba je izlazila mala vena. Osnovna ishrana je išla preko te male arterije. Kada je pulpa obolela, da bi zub bio sačuvan, potrebno je da se odstrani ta obolela pulpa (“živac”) koja je hranila zub. Ali, vađenjem “živca” zub nije mrtav, jer on dobija ishranu iz krvnih sudova koji dolaze iz vilične kosti. Tačno je da je ishrana takvog zuba umanjena, ali on nije nikako mrtav. Jer, da je tako, organizam bi ga odbacio kao strano telo. Tako lečen zub je krtiji od ostalih zuba i često je potrebno da se ojača kočićem. Takav zub je nekad i tamniji od ostalih.