Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

 

Oralna hirurgija obuhvata sve zahtevne stomatološke intervencije koje prevazilaze okvire ovog članka.

Ukratko u oralnu hirurgiju spada komplikovano vađenje zuba, vađenje umnjaka operacijom, kao i vađenje zaostalog korijena zuba, zatim operisanje korena zuba (resekcije zuba), uklanjanje viličnih cista i granuloma.

Tu se uljučuje i parodontalna i plastična hirurška terapija parodontoloških problema, rešavanja dubokih parodontalnih džepova, gingivalnih recesija (povlačenje desni).

Rešavanje problema sa mekim tkivima kao što su hirurško uklanjanje plika i frenuluma (resica) produbljivanje forniksa, koje posle doprinose stabilnosti proteza, .

I naravno kompletna implantološka terapija (pogledajte članak: Implantati).