U kojoj godini niče prvi stalni zub?

U kojoj godini niče prvi stalni zub?

Nicanje mlečnih zuba počinje oko šestog meseca života, a završava se sa dve godine. Dete tada u svakoj vilici ima po 10 zuba (ukupno 20). Prvi stalni zub niče u šestoj godini (“čuvene” šestice koje nemaju mlečnog prethodnika). Roditelji tada treba da obrate pažnju kako bi te (kao i sve ostale zube) sačuvali od karijesa. To je samo okvirni podatak, vreme nicanja prvog stalnog zuba može da varira, ali ako mnogo kasni, treba radiološki proveriti o čemu se radi. Da li uopšte postoji zametak (klica) zuba ili postoji neka prepreka na putu nicanja (prekobrojni zub, cista, tumor…).