Šta dovodi do karijesa?

Šta dovodi do karijesa?

Najčešći uzrok je dentalni plak. To su naslage na zubima koje sadrže ugljene hidrate, bakterije i ostalo. Ako se zubi ne peru pravilno, doći će do nakupljanja plaka i uz prisustvo bakterija (streptokoka) dolazi do stvaranja kiselih produkata koji oštećuju gleđ zuba i tako počinje karijes. Karijes (zubni kvar) napreduje kroz debljinu gleđi i stiže do dentina (sloj ispod gleđi). Tu se on mnogo brže širi, kako u dubinu, tako i u širinu. Javlja se bol na hladno, slatko, što znači da je karijes napredovao do dubokih slojeva dentina i približio se pulpi (“zubni živac”). Ako se ne reaguje, karijes će da napreduje dalje, infekcija zahvata pulpu i tada se javljaju jaki spontani bolovi (sami od sebe, ničim izazvani). Bol traje, u prvo vreme, do pola sata, a bezbolne faze su dugačke. Ako se ne interveniše, bolne faze su sve duže, a bezbolne sve kraće i tada se govori o oboljenju koje stomatolozi zovu pulpitis.

To je odumiranje živca i prati ga izuzetno jak bol. Infekcija je već zahvatila “živac” i dolazi do gangrenoznog raspadanja i onda mora da se deluje endodonski. Prilikom tog raspadanja se stvaraju gasovi, zapaljenje prelazi preko vrha korena, zub je osetljiv na zagriz, na kucanje, na dodir jezikom. Sve ovo znači da je infekcija prešla u kost i da se dalje širi. Ako se i dalje ne interveniše, infekcija dolazi do površine kosti (bolovi izuzetno jakog intenziteta). Infekcija (gnoj) probija kost i pojavljuje se otok mekog tkiva, a istovremeno se smanjuju bolovi. Nakon toga (ako se i dalje ne interveniše) gnoj probija sluzokožu i stvara se fistula.

Zbog svega gore rečenog vrlo je važna PREVENCIJA i ZDRAVSTVENA KULTURA. To znači da bi trebalo barem dva puta godišnje posetiti stomatologa, kako bi se dijagnostikovao karijes u početnim fazama i izbegle sve gore navedene komplikacije. Kada bi se ovako postupalo, sigurno ne bismo do kraja života izgubili ni jedan zub zbog karijesa. Tokom vremen za nadoknadu izgubljenog zubnog tkiva korišćeni su različiti materijali: od olova (plumbum – pa otuda i naziv plomba), preko zlata pa do estetskih materijala bez metala (kompoziti).