Valplast i vironit proteze

Valplast i vironit proteze

Već smo ranije govorili o tome da su parcijalne pločaste proteze, kao jedna od često korišćenih vrsta parcijalnih proteza, veoma loše iz mnogih razloga. Na prvom mestu jer nisu dovoljno stabilne, zatim jer ne prenose ravnomerno pritisak koji se stvara prilikom žvakanja te tako brže oštećuju preostale zube i viličnu kost, kao i zbog toga što zahvaljujući prisustvu žičanih kukica dovode do brže pojave karijesa, povlačenja desni i parodontopatije, a na kraju ne zadovoljavaju ni estetske kriterijume. Zbog svega ovog, danas se u stomatološkoj protetici pločaste proteze smatraju samo privremenim rešenjem, te se mnogo više koriste druge vrste parcijalnih proteza kao sto su tzv. Valplast proteze i parcijalne skeletirane proteze koje predstavljaju trajne nadoknade za skoro sve tipove krezubosti.

Šta je to Valplast proteza?

Valplast je ustvari materijal tj. termoplastični najlon koji na temperaturi usne duplje postaje savitljiv te se zato koristi za izradu fleksibilnih proteza. On je biokompatibilan što znači da se odlično podnosi u ustima i da ne izaziva nikakve neželjene reakcije. Takođe ovaj materijal ima visok stepen elastičnosti sto znači da je savitljiv u određenoj meri, ali da je pri tome praktično nesalomiv ako se, naravno, pravilno koristi. Jos jedna vazna stvar je i njegova izuzetna estetika koja se postiže zahvaljujuci tome sto je svetlo roza boje pa se u potpunosti uklapa u boju prirodnih desni.

Kada se izrađuju ove proteze?

Prakticno uvek kada pacijenu nedostaje vise zuba (ali ne svi) u jednoj vilici, a da pri tome iz bilo kog razloga nije moguce uraditi fiksni protetski rad (most) ili ugraditi implantat.

Zbog čega su one bolje od plocastih parcijalnih proteza?

Na prvom mestu zbog svih navedenih osobina ovog materijala moguće je izraditi parcijalnu protezu koja je mnogo tanja od pločaste tako da se neuporedivo bolje prilagođava situaciji u usnoj duplji; bolje naleže na desni i ravnomernije prenosi pritisak žvakanja. Nema žičanih kukica kao pločasta proteza, pa ne dovodi do povlačenja desni, pojave parodontopatije ili oštećenja preostalih zuba karijesom. Takođe estetski je skoro nevidljiva i ne stvara probleme pri govoru i jelu, tako da se pacijenti veoma brzo i lako navikavaju na njeno prisustvo u ustima.

Jos jedna vazna stvar je da ova proteza poseduju doživotnu garanciju protiv loma ukoliko se upotrebljavaju u skladu sa uputstvima!

Pored Valplast proteze veoma često se koristi i parcijalna skeletirana proteza.

To je maksimalno redukovana proteza čiju osnovu čini metalni skelet. Nazivaju je još i Vironit ili Vizil proteza što u stvari označava samo imena legura od kojih se ona može izrađivati. Ona je tehnološki mnogo savršenija i biološki mnogo prihvatljivija od parcijalne pločaste proteze.

valplast

Koje su njene prednosti?

Skeletirana proteza skoro potpuno fiziološki prenosi pritiske žvakanja oslanjajući se ravnomerno i na desni i na zube, pa tako praktično čuva preostale prirodne zube i viličnu kost. Umesto žičanim kukicama za zube se vezuje najčešće livenim kukicama ili nekim drugim tzv.retencionim elementima.

Zbog redukcije veličine proteze smanjen je osećaj stranog tela u ustima tako da pacijenti imaju mnogo bolji osećaj ukusa i termičkih nadražaja. Takođe mnogo je lakše i bolje održavanje oralne higijene. Smetnji u govoru ima samo kratko vreme po dobijanju proteze, te se pacijenti jednostavno navikavaju na njeno prisustvo.

Kao i Valplast proteza i ona se primanjuje kod svih tipova krezubosti koje nije moguće rešiti fiksnim protetskim radom ili ugradnjom implantata bilo iz finansijskih ili nekih drugih razloga. Radi se i kada postoje veći i vidljivi koštani defekti na vilicama, a da nema mogućnosti za njihovo operativno rešavanje pre protetske sanacije, ili kada su preostali zubi parodontopatični u toj meri da se izrazito klate.

Pre izrade ove proteze neophodno je da preostali zubi budu dobro pripremljeni da bi mogli da prihvate livene kukice ili neke druge elemente kojima se proteza vezuje za njih. Tih tzv. retencionih elemenata ima više vrsta (klizači, prečke, dugmičasta sidra, reze, zglobovi, dvostruke krune…), a koji će se primeniti zavisi od datog slučaja. Ono što je zajedničko za sve njih jeste da obezbeđuju idealno naleganje proteze i pravilan prenos sila žvakanja i na desni i na zube, a da pri tome za razliku od žičanih kukica kod pločaste proteze, ne oštećuju preostale zube. Na ovaj način obezbeđuju odličnu funkciju proteze, a pri tome se ne vide pa tako zadovoljavaju i estetske kriterijume.

Pravilnom izradom ovih vrsta parcijalnih proteza i nadoknadom izgubljenih zuba postiže se rehabilitacija funkcije žvakanja, govora i gutanja kao i estetska rehabilitacija, zatim očuvanje preostalih zuba i njihovih potpornih tkiva, ali i sprečavanje poremećaja međuvilicnih odnosa, a time i očuvanje funkcije viličnog zgloba.