Da li treba lečiti mlečne zube?

Da li treba lečiti mlečne zube?

Mlečne zube treba popravljati, pošto je njihovo zdravlje veoma bitno za pravilan razvoj vilica. Mlečne zube treba tretirati isto kao i stalne.